O uslovima rada koje IS Petnica nudi:

IS Petnica je prilagođena kretanju i radu učenika sa teškoćama u kretanju (kolica).

 Biblioteka
Preko 40,000 stručnih knjiga i časopisa i obilje
informacija o savremenim tokovima nauke,
tehnologije i društvenog razvoja u zemlji i svetu.
Razvijeni elektronski servisi pretrage. Hiljade
dokumenata u elektronskom formatu.

 Resursni centar
Poseban deo petničke biblioteke specijalizovan
za podršku nastavnicima. Stotine modernih
udžbenika, metodičkih publikacija, filmova,
bogata kolekcija obrazovnog softvera i
multimedijalnih sadržaja.
Laboratorije i kabineti
Vrhunski opremljene laboratorije i kabineti za
hemiju, molekularnu biohemiju i genetiku, fiziku
(uključujući specijalizovane kabinete za optiku i
akustiku), biologiju, elektroniku i robotiku, arheologiju.
Astronomska oprema i moderna
klimatološka stanica. Računarska podrška u
svim radnim prostorijama.
Zanimljiva okolina
Na manje od kilometra od Stanice nalazi se
poznata Petnička pećina, Petničko jezero,
Rekreativni centar sa raznovrsnim sportskim
kapacitetima, šumski kompleks, arheološki
lokalitet i sl. Nešto dalje se nalazi klisura reke
Gradac, manastiri Lelić, Ćelije i Pustinja, istorijsko
mesto Brankovina, izletište Divčibare i
druga zanimljiva mesta Valjevskog kraja.