Geologija - teme:

 

Geologija, geolozi, geonauke. Nakon uvodnog izlaganja, koje obuhvata osnovne procese, pojave i metode u oblasti geologije, koje je neophodno da bi učenik razumeo vežbe, a zavisi od zainteresovanosti grupe, može da traje 30 do 45 minuta, slede vežbe. Vežbe su: posmatranje aerostereo para stereoskopom, posmatranje rudnih minerala (šlihovskog materijala) binokularnom lupom, posmatranje mikrofosila binokularnom lupom, posmatranje uzoraka različitih stena i fosila (više zbirki), topografske karte, suvi ostatak više uzoraka voda. Temu je moguće prilagoditi različitim uzrastima, a za srednjoškolce se preporučuje i izrada topografskih karti. Predviđeno trajanje: 1 – 2h.