Arheologija - teme:

Život čoveka u praistoriji. Tema obuhvata razgovor i praktičnu radionicu sa učesnicima vezanu za život ljudi u praistorijsko doba. Učesnici će biti upoznati sa materijalnom kulturom praistorijskih kultura, kao i načinima na kojima arheologija kao naučna disciplina istražuje i rekonstruiše prošlost na osnovu datih tragova. Tema može da obuhvati i rad napolju. Namenjena je svim uzrastima. Predviđeno trajanje: 2h ili duže.

Skrivene tajne jedne tvrđave. Tema obuhvata teorijsko predavanje i razgovor sa učesnicima koji će na primeru arheološkog istraživanja kasnoantičkog utvrđenja biti upoznati sa tokom arheoloških istraživanja, kako na terenu, tako i u okviru kabinetskih aktivnosti, kao i rezultatima istraživanja koja se tom prilikom dobijaju. Namenjeno svim uzrastima. Predviđeno trajanje: 1,5 – 2h.  

Da li sam dobar rimski vojskovođa. Tema obuhvata predavanje sa praktičnom radionicom. Učesnici će biti upoznati sa osnovnim odlikama rimske vojske (izgled, brojnost, vojne jedinice i sl.), a potom će kroz radionicu pokazati lične strategijske veštine u ulozi rimskog vojskovođe. Namenjeno svim uzrastima. Predviđeno trajanje: 1,5 – 2h.

U šetnji kroz arheološke lokalitete Petnice. Tema obuhvata razgovor sa polaznicima koji će imati prilike da se upoznaju sa arheološkim lokalitetima sela Petnica i njenom dugom istorijom. Kroz razgovor učesnici će imati prilike i da se delom upoznaju sa osnovnim odlikama arheološkog rada. Tema obuhvata rad napolju. Namenjena je svim uzrastima. Predviđeno trajanje: 2h ili duže.