Istraživačka stanica Petnica jedinstvena je nezavisna i neprofitna organizacija u ovom delu Evrope koja se bavi izvanškolskim naučnim obrazovanjem mladih koji pokazuju sklonosti za nauku i istraživački rad. 

Sarađujući sa preko 500 srednjih škola, IS Petnica punih trideset godina razvija široku lepezu programa za učenike + organizuje i raznovrsne programe usmerene ka studentima i nastavnicima.

Svake godine na preko 150 raznovrsnih seminara, radionica, kurseva ili naučnih kampova, učestvuje preko 3000 učesnika.

Zahvaljujući izuzetnim rezultatima i stabilnom kvalitetu rada, IS Petnica uživa visok ugled u zemlji i svetu kao jedinstveni centar inovativnog naučnog obrazovanja i profesionalne brige o mladim talentima.