IS Petnica je u procesu reorganizacije i unapređivanja Petničkog naučnog dana, te tokom 2022. godine nije u planu realizacija programa.
Molimo zainteresovane škole za razumevanje i strpljenje.
Pratite ovu stranicu i
glavni sajt IS Petnica za nove informacije!

 

Naučni dan je upečatljiv jednodnevni program, namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, koji se od 2014 godine, organizuje u Istraživačkoj stanici Petnica.  Učesnici ovog programa imaju priliku da kroz atraktivne eksperimente, demonstracije i vežbe iz oblasti različitih prirodnih i društvenih nauka osete draž istraživačkog rada i upoznaju se sa jedinstvenim „petničkim“ načinom učenja.

Aktivnosti u sklopu Naučnog dana se realizuju u modernim laboratorijama Istraživačke stanice Petnica, iz oblasti arheologije, geologije, fizike, hemije i biologije.

Posete je moguće zakazati radnim danima i vikendom. Trajanje i raspored aktivnosti su fleksibilni i možete ih dogovoriti sa kolegama nadležnim za organizaciju (nina .at. petnica.rs). Moguće je obezbediti i ručak u restoranu Istraživačke stanice. Pratnja nastavnika tokom trajanja svih aktivnosti je obavezna.

Program možete prilagoditi interesovanjima svojih đaka! Proverite koje su oblasti dostupne dana kada ste planirali posetu i u okviru ponuđenih tema za svaku od oblasti, odaberite baš onu koja najviše odgovara Vašim đacima.

Program se realizuje za grupe od minimalno 10, a maksimalno 50 učesnika. Grupe veće od 15 učenika se dele u dve do tri grupe koje paralelno izvode aktivnosti na različitim programima, nakon čega se smenjuju.

Cena zavisi od dogovorenog sadržaja, uzrasta učenika i veličine grupe. 
(Okvirno, cena je oko 1500 dinara (bez PDV) po učeniku).

Nagradite najbolje đake! Pružite im priliku da izvedu neke od istorijskih naučnih ogleda, da osete strast rada na najsavremenijim profesionalnim instrumentima i da vide vredne arheološke, geološke i biološke kolekcije
Istraživačke stanice.


 

Programi su podržani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije