Fizika - teme:

Šta nas to pritiska? Šta je to pritisak i kakve sve vrste postoje? Koliko visoko možemo povući vodu iz creva? Zašto ronioci ne umru na pritisku od nekoliko atmosfera ako znamo da bombe eksplodiraju na manjim pritiscima? Program se obrađuje kroz razgovor, predavanje, i nekoliko demonstracija. Prati ga radionica na kojoj se učesnici “takmiče” ko će napraviti veći vakuum i podići tečnost iz čaše na veću visinu. Namenjeno učenicima od V do VIII razreda. Predviđeno trajanje: 45 – 1,5h.

Talasanje. Uvodno predavanje pokriva oblasti mehaničkih talasa, akustike, svetlosti gravitacionih talasa, stojećih talasa, interferencije i difrakcije uz demonstracije. Nakon toga, realizuju se sledeće vežbe/radionice: merenje debljine dlake pomoću difrakcije, merenje brzine zvuka, Majklsonov interferometer. Namenjeno svim uzrastima. Predviđeno trajanje: 1,5h.

Merenje, obrada rezultata merenja. Zamislite da ste arheolog i da iskopate kutiju punu nepoznatih starih novčića. Vaš zadatak je da opišete šta ste to pronašli. Šta je sve potrebno premeriti? Kako obraditi rezultate i kako ih prikazati? Kroz praktičnu vežbu učenici saznaju kako se mere različite fizičke veličine, kako se obrađuju rezultati i kako se prikazuju. Namenjeno svim uzrastima. Predviđeno trajanje 1,5h.