Osnovci – peti i šesti razred

* Oblik i veličina Zemlje – igrajte se sa najvećim hidrodinamičnim globusom u ovom delu Evrope!
* Proučite Petničku zbirku stena i minerala iz celog sveta. Dotaknite meteorite – vanzemaljski materijal star više milijardi godina.
* Zanimljiva istorija. Postanak i razvoj čoveka. Prve civilizacije na našem tlu. Upoznajte Petničku arheološku zbirku i izložbu preistorijskih oruđa i alata. Istorija običnih ljudi i njihovog načina života.
* Razgledajte najveći u Srbiji prozirni model žive ćelije sa desetinama vidljivih organela. Provedite nezaboravni čas za modernim mikroskopima i upoznajte minijaturne strukture života.

Osnovci – sedmi i osmi razred 

* Izmerite sami brzinu svetlosti u atraktivnom eksperimentu sa laserima.

* Otkrijte tajnu optičkih vlakana – sjajan ogled sa petničkom laminarnom fontanom.

* Posmatrajte svoje mesto i kuću iz svemira. Kako se meri Zemlja i kako funkcionišu digitalne mape.
* Tajne fotosinteze.
* Upoznajte robote i tajne njihove kontrole.
* Detektivi prošlosti – specijalne arheološke tehnike.
* Kako se meri vreme. Petnički sunčevi satovi.
* Šta kriju elektronske knjige i časopisi.
* Osnovi hemije – pogledajte izbliza blizu devedeset hemijskih elemenata u svom čistom stanju. Probajte kako izgleda i kako funkcioniše hemijski pribor i aparati. Osetite atmosferu u najmodernijoj nastavnoj hemijskoj laboratoriji u Evropi.

Srednjoškolci – osnovni nivo

* Čega ima u hrani, vodi, zemljištu i vazduhu? Zanimljive vežbe iz hemije životne sredine.
* Proučite ljudske hromozome – jedinstveno iskustvo u modernoj biološkoj laboratoriji.
* Igramo se svetlom i zvukom – izabrani eksperimenti iz optike i akustike. Kako radi laser.
* Zavirimo u zatvoreni ćup: Rentgenska tomografija – spoj fizike, računara i medicine.
* Kako proučavamo prošlost – upoznajte analitičke tehnike u istoriji i arheologiji.
* Nepoznata matematika – šta se dobija kada se kombinuju zanimljivi problemi i superbrzi računari.

Srednjoškolci – napredni nivo

* Hemijski detektivi – tehnike mikroanalize.

* Merimo električne impulse u živom nervnom vlaknu.
* Eksperimenti sa aerodinamičkim tunelom – tajne leta i problem otpora vazduha.
* Od čega je sve napravljeno – priča o elementarnim česticama.
* Hajde da napravimo kompjuter – principi arhitekture računara. Tajne rada superkompjutera.
* Prevare svuda oko nas – tajne optičkih i zvučnih iluzija.

Srednjoškolci – visoko zahtevan nivo

* Upoznajmo tehnike genetičkog inžinjerstva.
* Zavirimo u svet kvantnih fenomena – ogledi iz optičke interferometrije i kvantne povezanosti.
* Potraga za otrovima – savremene tehnike ispitivanja hrane.
* Od matematičke funkcije do realnog objekta – prototipsko modelovanje materijalnih 3D struktura.
* Budite prvi koji će ugledati novu galaksiju – upravljamo i posmatramo moćnim teleskopima s druge strane Zemlje.

Posebni programi demonstracija, ogleda,
eksperimenata i praktičnih vežbi za učenike
specijalizovanih škola.

Izbor mogućih tema i časova je znatno veći od
navedenog. U dogovoru sa kolegama koje
rukovode programom, moguće su različite
kombinacije sadržaja.

__________
♣ Jedan broj eksperimenata i demonstracija zavisi od
specifične opreme čija se nabavka očekuje u 2017. godini