Biologija - teme:

 

Krvne grupe. Nakon kratke uvodne priče o krvnim grupama, transfuziji i nasleđivanju krvnih grupa (20-30 min) učesnici će samostalno u grupama od 2-3 učenika uraditi test za određivanje krvnih grupa na simuliranim uzorcima krvi i rešiti nekoliko zadataka. Rezultati i rešenja će biti prodiskutovani. Namenjeno učenicima VII i VIII razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Predviđeno trajanje: 1h

HIV/SIDA i metode za dijagnostifikovanje infekcije. Realizaciju teme započinjemo uvodnim predavanjem o HIV virusu i sindromu stečene imunodeficijencije, uz objašnjavanje osnovnih imunoloških pojmova. Nakon razgovora o principu ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) metode, primeni u medicinskoj dijagnostici i različitim tipovima istraživanja, učesnici će samostalno/u grupama od 3-4 učenika uraditi simulirani ELISA test, rešiti zadatke i prodiskutovati rezultate i rešenja sa realizatorima vežbe. Namenjeno učenicima srednjih škola. Predviđeno trajanje: 1,5h.

Histološka bojenja. Ovu temu je moguće realizovati na dva nivoa – osnovnom (osnovci) i naprednom (gimnazijalci/srednjoškolci). Osnovni nivo podrazumeva kratku uvodnu priču o principu rada svetlosnog mikroskopa i bojenjima, nakon čega sledi samostalno pravljenje razmaza ćelija bukalne sluzokože i bojenje metilensko plavim. Učesnici će imati zadatak da skiciraju preparate. Napredni nivo podrazumeva nešto kompleksniju priču o tipovima boja i histološkim bojenjima, nakon čega će učesnici samostalno uraditi rehidrataciju i nekoliko različitih tipova bojenja unapred pripremljenih i deparafinizovanih preseka različitih tkiva. Nakon mikroskopiranja i skiciranja preparata sledi razgovor o tome koje su strukture uočili i kako su se one obojile. Predviđeno trajanje: 1-1,5h (osnovni nivo) / 2-2,5h (napredni nivo).

Fotosinteza i transpiracija. Tema se realizuje na osnovnom (osnovci) ili naprednom nivou (srednjoškolci). Realizaciju započinjemo manje ili više kompleksnom pričom o osnovnim fiziološkim procesima kod biljaka, fotosintezi i transpiraciji, nakon čega učesnici samostalno prave privremene preparate stoma, mikroskopiraju, skiciraju i diskutuju izgled i raspored stoma različitih biljaka. U slučaju da se vežba realizuje na naprednom nivou, posle mikroskopiranja i skiciranja stoma, učesnici će izolovati fotosintetičke pigmente iz različitih uzoraka biljaka, razdvojiti ih hromatografijom na papiru, resuspendovati i odrediti njihove apsorpcione spektre. *Vežba se za napredni nivo realizuje u saradnji Odeljenja za biologiju (preparati stoma i ekstrakcija pigmenata) i Odeljenja za hemiju (nakon kratkog uvoda o hromatografskim i kolorimetrijskim metodama – razdvajanje i apsorpcioni spektri). Predviđeno trajanje: 1-1,5h (osnovni nivo) / 2h + 2h (napredni nivo).

Određivanje kvaliteta vode na osnovu prisutne faune makrozoobentosnih beskičmenjaka. Nakon uvoda o tipovima slatkovodnih ekosistema, karakterističnoj fauni, i korišćenju različitih grupa organizama za određivanje i praćenje kvaliteta vode, učesnici će samostalno, pomoću prilagođenih slikovnih ključeva za determinaciju i stereomikroskopa identifikovati predstavnike faune iz dobijenih uzoraka, na osnovu kojih će računati biotičke indekse i zaključiti o organskoj opterećenosti eksosistema. Namenjeno učenicima VIII razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Predviđeno trajanje: 2h